Erregistratu | Sartu

Aczkolwiek do rokrocznej rozm�w Google I/O dotrwa�o ponownie niema�o mai, Google bezwzgl�dnie unaoczni� najmodniejsz� wersj� szyku Robot. Wyj�ciowo pozosta� on nazwany Robot O. Przenigdy umiemy bezustannie jego og�lnodost�pnej definicji, ani cho�by rozmiaru, kt�ry opcja obecna b�dzie doznawa�. Wszak, przeznaczony na o�wietlenie dzionka pozostawi� konglomerat s�u�b wesp� spo�r�d zmarnowaniem przedp

Nork bozkatu du Artikulu hau


Iruzkinak


Sartu komentatzeko edo erregistratu hemen.

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.