Erregistratu | Sartu

Aktualizacja: Nadrobili�my swojsk� firmow� recenzj�, kt�ra liczy�a wywody o kubatury 1TB a 256GB, za��czaj�c rezultaty dodatkowo empiri� przestronno�ci 960 EVO 500GB.

Partie EVO Samsunga ow�adn�y targ konsumencki SSD w uk�adzie ma�o obecnych latek. Drugie wytwory utrwali�y proporcjonalni balans pomi�dzy op�at�, a skuteczno�ci�, tymczasem NVMe jest resetem na gam� wszelkiej niwy. Tymcz

Nork bozkatu du Artikulu hau


Iruzkinak


Sartu komentatzeko edo erregistratu hemen.

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.